Ta strona używa plików cookie w celu prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki
Data założenia szkoły: 1956 r.

„Mateja, jesteś u siebie”


Klasa medialno-artystyczna / II LO im. Jana Matejki

klasa społeczno - psychologiczna
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Kształtowanie świadomości językowej oraz krytyczne uczestnictwo w kulturze XXI wieku przez wdrażanie innowacyjnych projektów. Swoje pasje i umiejętności można rozwijać w Klubie Debat Oksfordzkich, Teatrze Niedużym oraz w sali prób muzycznych i Kole Fotograficznym. Dzięki stałej współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami kultury i mediami uczniowie regularnie uczestniczą w wielu zajęciach poza szkołą.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Zajęcia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowych mediów, komunikacji, dziennikarstwa i reklamy. Uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i mediów oraz lekcjach muzealnych i filmowych. Regularne odwiedzanie kin, teatrów i galerii sztuki, a także pogłębianie wiedzy z zakresu autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Uczniowie biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych na Śląsku, redagują strony internetowe oraz tworzą spektakle teatralne i własną muzykę.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, stosunki międzynarodowe, , medioznawstwo, reklama i PR, zarządzanie instytucjami medialnymi, arteterapia, pedagogika, prawo, wiedza o teatrze, historia sztuki, aktorstwo, historia, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, reżyseria, politologia, kultury mediów, kogniwistyka, twórcze pisanie i marketing wydawniczy, dyplomacja, archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filozofia, etyka, religioznawstwo i inne.

Wśród naszych absolwentów są dziennikarze, artyści, reżyserzy filmowi i muzyczni oraz aktorzy teatralni.

Przedmioty rozszerzone

 • język polski
 • historia
DODATKOWO
trzyletnia innowacja pedagogiczna: grafika komputerowa

Języki obce

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
społeczno - psychologiczna

Opiekun profilu:

mgr Justyna Maliszewska – Polgar
dr Kamil Paździor

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS

Klasa ratowniczo - przyrodnicza / II LO im. Jana Matejki

klasa ratowniczo - przyrodnicza
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Promowanie zdrowego stylu życia, rozpoznawanie i definiowanie podstawowych problemów współczesnej cywilizacji. Uczniowie rozwijają umiejętności podejmowania działań profilaktycznych, praktycznie poszerzają kompetencje z zakresu ratownictwa i medycyny. Realizacja zainteresowań uczniów dotyczących ekologii i ochrony środowiska przez poznawanie elementów przyrody w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Uczniowie poznają w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych. Zdobywają solidną wiedzę z zakresu biologii, chemii i świata medycyny dzięki m.in. współpracy warsztatowej ze Szpitalem Miejskim. Zapoznają się także z podstawowymi zadaniami zintegrowanego systemu ratownictwa przez zajęcia w siedzibie służb ratunkowych i współpracę z WOPR, WPR, GOPR i strażą pożarną. W edukacji przyrodniczej pomocne są wycieczki w miejsca przyrodniczo cenne i udział w projektach proekologicznych oraz warsztatach tematycznych.

klasa ratowniczo - przyrodnicza

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym, wychowanie fizyczne, analityka medyczna, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, inżynieria ekologiczna, ochrona środowiska, ekologiczne źródła energii, kosmetologia, dietetyka, psychologia, biochemia, chemia, chemia kosmetyczna, kryminologia, weterynaria, geografia, geologia i inne.

Nasi absolwenci pracują w szpitalach, pogotowiu i laboratoriach medycznych.

Przedmioty rozszerzone

 • biologia
 • chemia
DODATKOWO
trzyletnia innowacja pedagogiczna: ratownictwo

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski

Opiekun profilu:

mgr Adam Balon
mgr Jolanta Kulik

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS
klasa medyczno – ratowniczo – przyrodnicza

Klasa psychologiczno-językowa / II LO im. Jana Matejki

klasa mediteranistyczna
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Poznawanie podstaw naukowych współczesnej psychologii i zrozumienie mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych poprzez działania w akcjach wolontariatu. Uczniowie rozwijają umiejętności oparte na kontakcie interpersonalnym uczestnicząc w kołach naukowych uczelni wyższych, warsztatach i szkoleniach psychologicznych. Udział w projektach międzynarodowych oraz wyjazdach zagranicznych umożliwi pogłębianie znajomości kultur i języków obcych. Skuteczne oraz praktyczne porozumiewanie się w językach obcych uczniowie wykorzystają podczas debat oksfordzkich (w tym obcojęzycznych), wymiany i warsztatów prowadzonych przez obcokrajowców. Zdobycie nowych kompetencji językowych ułatwi uczniom odnalezienie się na globalnym rynku pracy i partycypowanie w dorobku intelektualnym ludzkości. Ta klasa to dobry wybór dla osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia. Pozwala zrozumieć motywy postępowania w różnych sytuacjach życiowych.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Przygotowanie do studiów na kierunkach psychologicznych, rozwój umiejętności zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem, doskonalenia komunikacji, pracy w zespole oraz posługiwania się językiem angielskim. Promowanie postaw otwartości i tolerancji, rozpoznawanie i definiowanie podstawowych problemów różnic kulturowych, rozwój kompetencji radzenia sobie w środowisku obcym językowo i kulturowo.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: psychologia, pedagogika, psychiatria, medycyna, socjologia, resocjalizacja, bezpieczeństwo publiczne, administracja publiczna, zarządzanie, kulturoznawstwo, animacja kultury, politologia, fizjoterapia, aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym, biologia, biotechnologia, kryminologia, lingwistyka stosowana, filologia języków obcych.

klasa mediteranistyczna

Przedmioty rozszerzone

 • biologia
 • język angielski
DODATKOWO
trzyletnia innowacja pedagogiczna: psychologia

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski

Opiekun profilu:

mgr Agata Budziak
mgr Wiktoria Piaskowska

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS

Klasa społeczno - psychologiczna / II LO im. Jana Matejki

klasa społeczno - psychologiczna
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Wstępne przygotowanie do podejmowania w przyszłości wszelkich zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy. Rozwijanie umiejętności opartych na kompetencjach miękkich. Udział w projektach międzynarodowych oraz wyjazdach zagranicznych umożliwi pogłębianie znajomości kultur i języków obcych. Uzyskanie wiedzy pozwalającej poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne, ułatwi odnalezienie się w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także w sektorze kulturalno-gospodarczym Unii Europejskiej. Atrakcyjnym dopełnieniem będą zajęcia i warsztaty w środowisku akademickim.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Przygotowanie do studiów na kierunkach społecznych, pedagogicznych, psychologicznych; rozwój kompetencji miękkich, doskonalenie kompetencji kluczowych w praktyce. Wstępne przygotowanie do podjęcia pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze społeczno - socjalnym, kształtowanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w dorobku kulturowym i kulturalnym Europy.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: socjologia, resocjalizacja, psychologia, pedagogika, geografia, komunikacja promocyjna i kryzysowa, administracja, doradztwo publiczne i polityczne, praca socjalna, politologia, zarządzanie, mediacje i negocjacje, doradztwo i coaching, zarządzanie zasobami ludzkimi.

klasa społeczno - psychologiczna

Przedmioty rozszerzone

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
DODATKOWO
trzyletnia innowacja pedagogiczna: komunikacja społeczna

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski

Opiekun profilu:

mgr Magdalena Szynkowska
mgr Jakub Sontag

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki

IILO

Adres:

ul. Leśna 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie

Telefon:

+48 32 220 02 36

e-mail kontaktowy:

sekretariat@mateja.edu.pl

Joanna Siwczyk

Dyrektor

mgr Joanna Siwczyk


IILO

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki

Dodatkowe informacje

Programy edukacyjne

 • ERASMUS+: Cultural Heritage Awareness through Netizen Communication in Europe
 • Szkoła z klasą 2.0
 • Śląska Szkoła Kompetencji Kluczowych
 • Lepszy Start w Przyszłość
 • Szkoła Odkrywców Talentów
 • Vulcan Kompetencji
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Szkoła Promująca Uzdolnienia
 • Liderzy Przedsiębiorczości

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

 • Uniwersytet Śląski
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Humanitas
 • GWSH w Katowicach
 • WSB w Chorzowie
 • Uczelnia Korczaka - Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach
 • WOŚP
 • RCKiK Katowice
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
 • WOPR, GOPR
 • Hospicjum Cordis
 • Centrum Sztuki Filmowej
 • Centrum Edukacji Filmowej
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic SMS
 • Muzeum Śląskie
 • Kino "Kosmos" w Katowicach
 • Teatr Korez
 • Teatr Rozrywki
 • Teatr Śląski

Zajęcia dodatkowe

 • Koło Ekologiczne
 • Koło Fotograficzne
 • Matejkowska Strefa Rozwoju
 • Klub Debat
 • Klub Wolontariatu
 • Teatr Nieduży
 • zespoły muzyczne
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • zajęcia przedmiotowe
 • repetytoria maturalne

Szkolne sposoby na integrację, rozrywkę:

 • Matejkowski Rajd Integracyjny
 • Dzień Patrona
 • Wieczór Poetycki
 • Jasełka
 • Dzień Transplantacji
 • Dzień Europejski
 • Dzień Maturzysty
 • Dzień Otwarty
 • Dzień Sportu
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Dzień Poezji
 • Dzień Książki
 • Dzień Pustej Klasy
 • Festiwal Talentów
 • Premiery Teatru Niedużego
 • radiowęzeł zamiast dzwonków
 • własna Platforma Edukacyjna
 • kilkudniowe wycieczki oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne

Znani absolwenci szkoły:

 • Agnieszka Adamczewska – muzyk
 • Miłosz Borycki Miuosh – muzyk
 • Michał Cholewa – muzyk
 • Jacek Czepułkowski – muzyk
 • Ewelina Ferenc – muzyk
 • Jacek Froehlich – designer BMW
 • Beata Gałecka - wiceprezydent Miasta Siemianowice Śl.
 • Małgorzata Gorol – aktorka
 • Jacek Guzy – prezydent miasta
 • Jolanta Janota – olimpijka w Seulu
 • Aleksandra Kasprzyk – muzyk, vlogerka
 • Adrian Kawa – reżyser teledysków
 • Bronisław Korfanty – senator
 • Ryszard Kulik – psycholog i ekolog
 • Wojciech Kuśpik – lider biznesu
 • Leszek Naziemiec – pływak
 • Krzysztof Nos – trener, samorządowiec
 • Jakub Nowak Bubson – muzyk
 • Karina Osowska – muzyk
 • Piotr Piętka – dziennikarz
 • Maciej Pucher – architekt
 • Krzysztof Sacha – filmowiec
 • Barbara Sikora – sportowiec, mistrzyni Śląska
 • Agnieszka Szeląg – Miss Polski Nastolatek ’92
 • Katarzyna Szyper – autorka książki „Jak działa angielski?”
 • Rafał Śpiewak – historyk Kościoła
 • Joanna Więckowska – Miss Śląska i Publiczności ’97
 • Anna Zasada - Chorab – dziekan Uczelni Korczaka w Katowicach
 • i wielu innych