Ta strona używa plików cookie w celu prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki
Data założenia szkoły: 1956 r.

„Mateja, jesteś u siebie”


Wybierz Mateję!

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich


Profile klas ponadpodstawowych


Klasa medialno – artystyczna / II LO im. Jana Matejki

medialno-artystyczna
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski. Kształtowanie świadomości językowej oraz krytyczne uczestnictwo w kulturze XXI wieku przez wdrażanie innowacyjnych projektów. Swoje pasje i umiejętności można rozwijać w Klubie Debat Oksfordzkich, Teatrze Niedużym oraz w sali prób muzycznych i studiu nagrań multimedialnych. Dzięki stałej współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami kultury i mediami uczniowie regularnie uczestniczą w wielu zajęciach poza szkołą.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Oferujemy zajęcia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowych mediów, komunikacji, dziennikarstwa i reklamy. Uczestniczymy w spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i mediów oraz lekcjach muzealnych i filmowych. Regularnie odwiedzamy kino, teatr i galerie sztuki, a także pogłębiamy wiedzę z zakresu reklamy, Public Relations, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Uczniowie biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych na Śląsku, redagują strony internetowe oraz tworzą spektakle teatralne i własną muzykę.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, stosunki międzynarodowe, socjologia, medioznawstwo, reklama i PR, arteterapia, psychologia, pedagogika, prawo, wiedza o teatrze, historia sztuki, aktorstwo, historia, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, reżyseria, politologia, administracja, dyplomacja, archeologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filozofia, etyka, religioznawstwo i inne. Wśród naszych absolwentów są dziennikarze, artyści, reżyserzy filmowi i muzyczni oraz aktorzy teatralni.

Opiekun profilu:

mgr Justyna Maliszewska – Polgar
dr Kamil Paździor

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS

Klasa medyczno – ratowniczo – przyrodnicza / II LO im. Jana Matejki

klasa medyczno – ratowniczo – przyrodnicza
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, geografia. Promowanie zdrowego stylu życia, rozpoznawanie i definiowanie podstawowych problemów współczesnej cywilizacji. Uczniowie rozwijają umiejętności podejmowania działań profilaktycznych, praktycznie poszerzają kompetencje z zakresu ratownictwa i medycyny. Realizacja zainteresowań uczniów dotyczących ekologii i ochrony środowiska przez poznawanie elementów przyrody w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Uczniowie poznają w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych. Zdobywają solidną wiedzę z zakresu biologii, chemii i świata medycyny dzięki m.in. współpracy warsztatowej ze Szpitalem Miejskim. Zapoznają się także z podstawowymi zadaniami zintegrowanego systemu ratownictwa przez zajęcia w siedzibie służb ratunkowych i współpracę z WOPR, WPR, GOPR i strażą pożarną. W edukacji przyrodniczej pomocne są wycieczki w miejsca przyrodniczo cenne i udział w projektach proekologicznych oraz warsztatach tematycznych.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym, wychowanie fizyczne, analityka medyczna, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, inżynieria ekologiczna, ochrona środowiska, ekologiczne źródła energii, kosmetologia, dietetyka, psychologia, biochemia, chemia, chemia kosmetyczna, kryminologia, weterynaria, geografia, geologia i inne. Nasi absolwenci pracują w szpitalach, pogotowiu i laboratoriach medycznych.

Opiekun profilu:

mgr Jolanta Kulik
mgr Adam Balon

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS
klasa medyczno – ratowniczo – przyrodnicza

Klasa psychologiczno – językowa / II LO im. Jana Matejki

klasa prawniczo-dziennikarska
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Przedmioty rozszerzone: biologia, wos, język angielski, innowacja pedagogiczna: psychologia. Poznawanie podstaw naukowych współczesnej psychologii i zrozumienie mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych poprzez działania w akcjach wolontariatu. Uczniowie rozwijają umiejętności oparte na kontakcie interpersonalnym uczestnicząc w kołach naukowych uczelni wyższych, warsztatach i szkoleniach psychologicznych. Udział w projektach międzynarodowych oraz wyjazdach zagranicznych umożliwi pogłębianie znajomości kultur i języków obcych. Skuteczne oraz praktyczne porozumiewanie się w językach obcych uczniowie wykorzystają podczas debat oksfordzkich (w tym obcojęzycznych), wymiany i warsztatów prowadzonych przez obcokrajowców. Zdobycie nowych kompetencji językowych ułatwi uczniom odnalezienie się na globalnym rynku pracy i partycypowanie w dorobku intelektualnym ludzkości. Ta klasa to dobry wybór dla osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia. Pozwala zrozumieć motywy naszego postępowania w różnych sytuacjach życiowych.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Przygotowanie do studiów na kierunkach psychologicznych, rozwój umiejętności zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem, doskonalenia komunikacji, pracy w zespole oraz posługiwania się językiem angielskim. Promowanie postaw otwartości i tolerancji, rozpoznawanie i definiowanie podstawowych problemów różnic kulturowych, rozwój kompetencji radzenia sobie w środowisku obcym językowo i kulturowo.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: psychologia, pedagogika, psychiatria, medycyna, socjologia, resocjalizacja, bezpieczeństwo publiczne, administracja publiczna, zarządzanie, kulturoznawstwo, animacja kultury, politologia, fizjoterapia, aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym, biologia, biotechnologia, kryminologia, lingwistyka stosowana, filologia języków obcych.

Opiekun profilu:

mgr Beata Zaręba
mgr Agata Budziak

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS

Klasa włosko - rekreacyjna / II LO im. Jana Matejki klasa mediteranistyczna

klasa mediteranistyczna
IILO

Zakres merytoryczny profilu:

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, język angielski, dodatkowo: innowacja pedagogiczna pt. Włochy wzdłuż i wszerz. Poznawanie śródziemnomorskich krajów. Uczniowie rozwijają umiejętności oparte na komunikacji międzykulturowej. Udział w projektach międzynarodowych oraz wyjazdach zagranicznych umożliwi pogłębianie znajomości kultur i języków obcych. Skuteczne oraz praktyczne porozumiewanie się w językach obcych uczniowie wykorzystają podczas wymiany międzynarodowej oraz warsztatów prowadzonych przez obcokrajowców. Atrakcyjnym dopełnieniem będą rekreacyjne zajęcia i warsztaty w terenie oraz wyjazdy. Zdobycie nowych kompetencji językowych oraz wiedzy o kulturze ułatwi uczniom odnalezienie się w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Korzyści kompetencyjne dla uczniów:

Przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych ze szczególnym uwzględnieniem języków krajów basenu Morza Śródziemnego (drugi język: język włoski), rozwój kompetencji lingwistycznych i międzykulturowych (umożliwiają nie tylko zrozumienie obcego języka, ale i kontekstu kulturowego), doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce. Wstępne przygotowanie do podjęcia pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji, kształtowanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w dorobku kulturowym i kulturalnym Europy.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Studia: italianistyka, turystyka i rekreacja, turystyka terapeutyczna, geografia, turystyka krajów basenu Morza Śródziemnego, romanistyka, europeistyka, kulturoznawstwo, krajoznawstwo, politologia, lingwistyka stosowana, filologia klasyczna, translatoryka.

Opiekun profilu:

mgr Anna Markefka
mgr Jakub Sontag

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ +48 32 220 02 36

Super edukacja IILO DOŁĄCZ DO NAS

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki

IILO

Adres:

ul. Leśna 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie

Telefon:

+48 32 220 02 36

e-mail kontaktowy:

sekretariat@mateja.edu.pl

Sztyler Katarzyna

Dyrektor

mgr Katarzyna Sztyler


IILO

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki

Dodatkowe informacje

Programy edukacyjne

 • ERASMUS+: Cultural Heritage Awareness through Netizen Communication in Europe
 • Szkoła z klasą 2.0
 • Śląska Szkoła Kompetencji Kluczowych
 • Lepszy Start w Przyszłość
 • Szkoła Odkrywców Talentów
 • Vulcan Kompetencji
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Szkoła Promująca Uzdolnienia
 • Liderzy Przedsiębiorczości

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

 • Uniwersytet Śląski
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet SWPS
 • Akademia WSB
 • Wyższa Szkoła Humanitas
 • GWSH w Katowicach
 • WSB w Chorzowie
 • WOŚP
 • RCKiK Katowice
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
 • WOPR, GOPR
 • Hospicjum Cordis
 • Centrum Sztuki Filmowej
 • Centrum Edukacji Filmowej
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic SMS
 • Muzeum Śląskie
 • Kino "Kosmos" w Katowicach
 • Teatr Korez
 • Teatr Rozrywki
 • Teatr Śląski

Zajęcia dodatkowe

 • Koło Ekologiczne
 • Koło Fotograficzne
 • Koło Psychologiczne
 • Koło Konkursowe
 • Matejkowska Strefa Rozwoju
 • Klub Debat
 • Klub Wolontariatu
 • Teatr Nieduży
 • zespoły muzyczne
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • zajęcia przedmiotowe
 • repetytoria maturalne

Szkolne sposoby na integrację, rozrywkę:

 • Matejkowski Rajd Integracyjny
 • Dzień Patrona
 • Wieczorek Poetycki
 • Jasełka
 • Dzień Transplantacji
 • Dzień Europejski
 • Dzień Maturzysty
 • Dzień Otwarty
 • Dzień Sportu
 • Dzień Języka Ojczystego
 • Dzień Poezji
 • Dzień Książki
 • Dzień Pustej Klasy
 • Festiwal Talentów
 • radiowęzeł zamiast dzwonków
 • własna Platforma Edukacyjna i domena G Suite (Google)
 • kilkudniowe wycieczki i wyjazdy

Znani absolwenci szkoły:

 • Agnieszka Adamczewska – muzyk
 • Miłosz Borycki Miuosh – muzyk
 • Michał Cholewa – muzyk
 • Jacek Czepułkowski – muzyk
 • Ewelina Ferenc – muzyk
 • Jacek Froehlich – designer BMW
 • Beata Gałecka - radna Miasta Siemianowice Śl.
 • Małgorzata Gorol – aktorka
 • Jacek Guzy – prezydent miasta
 • Jolanta Janota – olimpijka w Seulu
 • Aleksandra Kasprzyk – muzyk, vlogerka
 • Adrian Kawa – reżyser teledysków
 • Bronisław Korfanty – senator
 • Ryszard Kulik – psycholog i ekolog
 • Wojciech Kuśpik – lider biznesu
 • Leszek Naziemiec – pływak
 • Krzysztof Nos – trener, samorządowiec
 • Jakub Nowak Bubson – muzyk
 • Karina Osowska – muzyk
 • Piotr Piętka – dziennikarz
 • Maciej Pucher – architekt
 • Krzysztof Sacha – filmowiec
 • Barbara Sikora – sportowiec, mistrzyni Śląska
 • Marta Suchanek - Bijak - wiceprezydent miasta Siemianowice Śl.
 • Agnieszka Szeląg – Miss Polski Nastolatek ’92
 • Katarzyna Szyper – autorka książki „Jak działa angielski?”
 • Rafał Śpiewak – historyk Kościoła
 • Joanna Więckowska – Miss Śląska i Publiczności ’97
 • Anna Zasad - Chorab – wiceprezydent miasta
 • Jessica Ziółek – wags
 • i wielu innych