Ta strona używa plików cookie w celu prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2021/2022, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego - art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).

W celu wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły należy zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony:

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły: 17.05.2021r. - 21.06.2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.