Ta strona używa plików cookie w celu prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2020r. określone Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.33.2020 z dnia 27 maja 2020 r.
oraz
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 roku określone Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.33.2020 z dnia 27 maja 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

W celu wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły należy zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego - art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły: 15.06.2020r. - 10.07.2020 r.