Ta strona używa plików cookie w celu prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” im. Piotra Kołodzieja
Data założenia szkoły: 1945 r.

najlepsze_technika

„PRZEJDŹ DO MERITUM – TU JESTEŚ KIMŚ!”


Wybierz Meritum!

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM”


Profile klas ponadpodstawowych


Klasa kompetencji przyszłości
/ III Liceum Ogólnokształcące / dla absolwentów szkół podstawowych/

Jesteś osobą ciekawą ludzi i świata? Interesujesz się sztuką, sportem, polityką? Chcesz aktywnie i twórczo wykorzystywać swoje pasje i zainteresowania?

III Liceum Ogólnokształcące zaprasza do prowadzonej według innowacyjnego programu Klasy Kompetencji Przyszłości. Tu prócz realizacji podstawy programowej nacisk kładziony jest na kluczowe na aktualnym rynku pracy praktyczne umiejętności.

Według badań naukowych to nie ścisła wiedza z danego zakresu, a kompetencje miękkie takie jak: kreatywność, pasja, współpraca z grupą, inteligencja emocjonalna, skuteczna komunikacja i chęć samokształcenia gwarantować będą sukces na rynku pracy.

III LO Meritum
ZSTiO Meritum

Zakres merytoryczny profilu:

Całość 4-letniej edukacji w liceum opiera się o ministerialną podstawę programową oraz specjalnie opracowane moduły edukacyjne:

 • Moduł Kompetencji Przyszłości
 • Moduł Językowy
 • Moduł Społeczny
 • Moduł Maturalny

W tej specjalności nauczysz się:

 • jak mądrze zdobywać wiedzę w interesujących Cię dziedzinach życia,
 • jak efektywnie i zrównoważenie wykorzystywać najnowsze technologie z pożytkiem dla Twoich zainteresowań, nabywania umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • jak wykorzystywać drzemiącą w tobie kreatywność, pasję i zaangażowanie do realizacji swoich marzeń i celów życiowych,
 • jak budować zespoły i pracować w grupie,
 • jak wykorzystywać inteligencję emocjonalną do wzmacniania swojej elastyczności, skutecznej komunikacji i gotowości do stałego samokształcenia się przez całe życie.

Perspektywy rozwoju i kariery:

Po ukończeniu szkoły masz szansę kontynuować naukę na wybranych uczelniach wyższych lub szkołach policealnych o profilach humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, marketingowych, menedżerskich i medycznych.

Opiekun profilu:

mgr Barbara Niemiec-Falkus

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ + 48 32 229 09 14

Superedukacja Meritum DOŁĄCZ DO NAS

Technik Mechatronik
/ Technikum nr 2 / dla absolwentów szkół podstawowych

Technik Mechatronik
ZSTiO Meritum

W tej specjalności nauczysz się:

 • nowoczesnych technologii w obszarach elektroniki, mechaniki, automatyki i pneumatyki,
 • badania układów elektropneumatycznych i hydraulicznych
 • poznasz zagadnienia sterowania stycznikowego
 • programowania PLC
 • montażu i diagnostyki skomplikowanych układów mechatronicznych
 • analizy linii produkcyjnych

Perspektywy rozwoju i kariery:

Po ukończeniu szkoły masz szansę:

 • zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę zawodową w kraju i poza granicami w oparciu o uzyskane certyfikaty
 • podjąć dalszą naukę w wyższej uczelni na nowoczesnych technicznych kierunkach

Opiekun profilu:

mgr inż. Krzysztof Siarkowski

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ + 48 32 229 09 14

Superedukacja Meritum DOŁĄCZ DO NAS
Począwszy od 1 września 2019 r. w zawodzie technik mechatronik realizowana będzie innowacja: "Automatyka w nowoczesnym budownictwie".
Technik Mechatronik

Technik Informatyk
/ Technikum nr 2 / dla absolwentów szkół podstawowych

Technik Informatyk
ZSTiO Meritum

W tej specjalności nauczysz się:

 • umiejętności z zakresu diagnostyki i eksploatacji komputera
 • projektowania i tworzenia sieci komputerowych
 • tworzenia i obsługi baz danych
 • wiedzy na temat systemów operacyjnych
 • konfigurowania urządzeń sieciowych
 • projektowania i tworzenia interaktywnych witryn internetowych
 • projektowania grafiki komputerowej

Perspektywy rozwoju i kariery:

Po ukończeniu szkoły masz szansę:

 • znaleźć zatrudnienie w firmach administrujących sieci komputerowe, zarządzających serwerami oraz bazami danych, projektujących witryny internetowe, serwisach i sklepach internetowych,
 • podjąć studia wyższe na wybranym kierunku technicznym i informatycznym

Opiekun profilu:

mgr Damian Wypich

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ + 48 32 229 09 14

Superedukacja Meritum DOŁĄCZ DO NAS
Począwszy od 1 września 2019 r. w zawodzie technik informatyk realizowana będzie innowacja: "Automatyka w nowoczesnym budownictwie".
Technik Informatyk

Technik rachunkowości
/ Technikum nr 2 / dla absolwentów szkół podstawowych

Technik Ekonomista
ZSTiO Meritum

W tej specjalności nauczysz się:

 • obsługi programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, sprzedażowo-magazynowych oraz programu płatnika
 • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • obliczania wynagrodzeń
 • sporządzania umów
 • rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych

Perspektywy rozwoju i kariery:

Po ukończeniu szkoły masz szansę:

 • zatrudnienia w przedsiębiorstwach wszystkich branż, biurach rachunkowych i administracji publicznej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie finansów, rachunkowości i księgowości
 • kontynuowania nauki na wyższych uczelniach przede wszystkim ekonomicznych

Opiekun profilu:

mgr inż. Adam Korzyniec

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ + 48 32 229 09 14

Superedukacja Meritum DOŁĄCZ DO NAS
Technik Ekonomista

INNOWACJE
/ Technikum nr 2 / dla absolwentów szkół podstawowych

ZSTiO Meritum innowacja
Technik Ekonomista

innowacja
Automatyka w nowoczesnym budownictwie

Począwszy od 1 września 2019 r.
w zawodzie technik informatyk i technik mechatronik.

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ + 48 32 229 09 14

Superedukacja Meritum DOŁĄCZ DO NAS
ZSTiO Meritum innowacja
Technik Ekonomista

innowacja
E-sport

Począwszy od 1 września 2019 r.
dla wszystkich zainteresowanych uczniów ZSTiO MERITUM.

Dowiedz się więcej!
ZADZWOŃ + 48 32 229 09 14

Superedukacja Meritum DOŁĄCZ DO NAS

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” im. Piotra Kołodzieja

ZSTiO Meritum

Adres:

ul. Katowicka 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie

Telefon:

+ 48 32 229 09 14

e-mail kontaktowy:

meritum@zstiomeritum.edu.pl

Stefan Kowalczyk

Dyrektor

Stefan Kowalczyk


ZSTiO Meritum

ZSTiO Meritum im. Piotra Kołodzieja

Dodatkowe informacje

Programy edukacyjne

 • Szkoła przedsiębiorczości
 • Szkoła nowych technologii
 • Szkoła odkrywców talentów
 • Szkoła ambasadorem parlamentu europejskiego
 • Zadowolony konsument
 • Erasmus+ - praktyki zawodowe w Irlandii i Niemczech
 • Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego – certyfikowany kurs: prawa jazdy, operator CNC, ECDL, CISCO, kasy fiskalne, wózki widłowe, kursy spawalnicze.
 • Program międzynarodowej wymiany młodzieży z Kisfaludy Karoly
 • Program „W przyjaźni z naturą, w zgodzie z samym sobą”
 • Program „Wakacje z Meritum”
 • Program „Cafe Meritum”
 • Program „Verba volant exempla trahunt”
 • Program „Świadomość nie musi przyjść za późno”
 • Program "Czy masz już swój życiowy biznesplan"

Współpraca z uczelniami wyższymi:

 • Uniwersytet Śląski (Program współpracy i patronat nad klasą dziennikarsko-informatyczno-językową),
 • Uniwersytet Ekonomiczny i Jagielloński,
 • Wyższa Szkoła Biznesu,
 • Politechnika Śląska,
 • Wyższa Szkoła Techniczna,
 • Wyższa Szkoła Humanitas,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,
 • Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Pro Meritum”
 • Partnerzy zagraniczni: Kisfaludy Karoly w Mohaczu, ITS „Zaraobe” w Amurrio, YIT w Mallow oraz wiele innych.

Zajęcia dodatkowe i czas wolny to m.in.:

 • grupy e-sportowe,
 • grupa teatralno-muzyczna,
 • kluby języków obcych,
 • szkolna liga gier planszowych
 • wyjazdy turystyczno – naukowe,
 • warsztaty ekologiczne,
 • warsztaty anatomiczne z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • wiosenne i jesienne rajdy szkolne,
 • wymiana młodzieży z partnerską szkołą Kisfaludy Karolly w Mohaczu na Węgrzech
 • przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych

Znani absolwenci szkoły:

 • Robert Jołocha – dziennikarz
 • Jarosław Engler – poeta, pisarz
 • Marek Pyka, Andrzej Ptok i Stanisław Rozkosz – pracownicy naukowi
 • Adam Cebula – działacz samorządowy, przewodniczący RM od 2010 r.
 • Jan Bauer – sportowiec i biznesmen
 • Marek Koniarek – sportowiec
 • Piotr Komraus – biznesmen, prezes Aqua Sprint

Przyznane nagrody i szkolna maskotka

Super Edukacja